CÙNG HỌC TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC LIÊN CẤP UY TÍN TẠI HÀ NỘI

6 LÝ DO LỰA CHỌN LÁ PHONG XANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục Mầm non

Chương trình giáo dục mầm non Lá Phong Xanh là chương trình bản quyền của Hệ thống Giáo dục Lá Phong Xanh được xây dựng bới đội ngũ Ban phát triển chương trình có trình độ đào tạo và kinh nghiệm nhiều năm triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Italia, Pháp, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…

– Liên tục đổi mới các dự án học tập trong một năm học.
– Tính thời sự thể hiện trong từng dự án học tập.
– Mỗi bài học đều phản ánh 12 giá trị sống của UNESCO
– Học sinh sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ trong giao tiếp và học tập
– Mục tiêu phát triển chỉ số vượt khó, tính độc lập (AQ)cho học sinh

Tìm hiểu thêm Đăng ký tuyến sinh

Chương trình giáo dục Tiểu học

Chương trình giáo dục mầm non Lá Phong Xanh là chương trình bản quyền của Hệ thống Giáo dục Lá Phong Xanh được xây dựng bới đội ngũ Ban phát triển chương trình có trình độ đào tạo và kinh nghiệm nhiều năm triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Italia, Pháp, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…

– Liên tục đổi mới các dự án học tập trong một năm học.
– Tính thời sự thể hiện trong từng dự án học tập.
– Mỗi bài học đều phản ánh 12 giá trị sống của UNESCO
– Học sinh sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ trong giao tiếp và học tập
– Mục tiêu phát triển chỉ số vượt khó, tính độc lập (AQ)cho học sinh

Tìm hiểu thêm Đăng ký tuyến sinh

Chương trình giáo dục THCS – THPT

Chương trình giáo dục mầm non Lá Phong Xanh là chương trình bản quyền của Hệ thống Giáo dục Lá Phong Xanh được xây dựng bới đội ngũ Ban phát triển chương trình có trình độ đào tạo và kinh nghiệm nhiều năm triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Italia, Pháp, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…

– Liên tục đổi mới các dự án học tập trong một năm học.
– Tính thời sự thể hiện trong từng dự án học tập.
– Mỗi bài học đều phản ánh 12 giá trị sống của UNESCO
– Học sinh sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ trong giao tiếp và học tập
– Mục tiêu phát triển chỉ số vượt khó, tính độc lập (AQ)cho học sinh

Tìm hiểu thêm Đăng ký tuyến sinh

tin tức - sự kiện

Lễ trưởng thành 2021

Kính gửi quý vị phụ huynh! Chúng ta đang cùng các con đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng…

Lễ trưởng thành 2021

Kính gửi quý vị phụ huynh! Chúng ta đang cùng các con đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng…

Lễ trưởng thành 2021

Kính gửi quý vị phụ huynh! Chúng ta đang cùng các con đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng…

Xem tất cả

PHẢN HỒI CỦA PHỤ HUYNH

Chị Nguyễn Văn A – Phụ huynh học sinh CS 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore …

Chị Nguyễn Văn A – Phụ huynh học sinh CS 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore …

Chị Nguyễn Văn A – Phụ huynh học sinh CS 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore …