BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên.Bồi dưỡng giáo viên trong trường mầm non là công việc mang tính chiến lược, là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bồi dưỡng giáo viên được thực hiện với nhiều hình thức phong phú đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại trường sẽ góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ khuyến khích giáo viên làm việc chăm chỉ, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Khi tham gia bồi dưỡng một cách thường xuyên, bài bản sẽ góp phần nâng cao ý thức, tính sáng tạo trong phương pháp dạy, những kỹ năng và thói quen tự học của giáo viên. Qua bồi dưỡng giúp cho giáo viên đánh giá được khả năng hoàn thành công việc và sự tiến bộ trong công tác của bản thân.

Trước thềm mỗi dự án, cô giáo Lá Phong Xanh luôn được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn để hiểu hơn về tinh thần, mục đích và cách thức tổ chức cũng như có thêm những kiến thức chính xác về dự án để truyền tải cho các con.

Với dự án học tập “ CÁNH ĐỒNG CON & THẾ GIỚI THỰC VẬT CỦA BÉ” trong tháng 3 này, ngoài sự hiện diện của Trưởng ban phát triển chương trình chuyên môn Tiếng Việt của Lá Phong Xanh, buổi đào tạo còn nhận được sự chia sẻ từ cô giáo Nguyễn Thị Thuý Quỳnh – một cô giáo Sinh học đến để chia sẻ trực tiếp.

Mỗi nội dung bài học cô giáo Lá Phong Xanh truyền tải đến các con, không chỉ đơn thuần là kiến thức, mà khi thực hiện dự án cho em bé mầm non các cô còn cần sáng tạo, cần linh hoạt đưa những kiến thức khô khan của người lớn ấy, thành những câu chuyện, những ví dụ phù hợp với tư duy, ngôn ngữ và cách tiếp cận của các em bé!
Khát khao học tập, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ chính là hình ảnh của con người Lá Phong Xanh, cô giáo Lá Phong Xanh.