1. THỜI KHÓA BIỂU MẪU

2. THỰC ĐƠN MẪU

3. DỊCH VỤ BÁN TRÚ

QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ BÁN TRÚ
– Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả HS, dùng cho việc ăn uống hàng ngày của HS.
– Bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống. Phí này bao gồm các bữa tiệc hàng tháng và các lễ hội ẩm thực trong năm (nếu có)
– Mức phí tạm tính là 1.210.000 VND/tháng (tương đương 22 ngày học), đã bao gồm 220.000 VND/tháng phí bán trú
– Thời gian ăn sáng của HS được bắt đầu từ 7h15 – 7h45. Nhà trường không phục vụ ăn sáng đối với HS đi học muộn sau 7h45 (Trừ học sinh đi xe buýt của Nhà trường).
– Phí ăn uống được quy đổi và đóng cùng kỳ đóng học phí (nhưng không áp dụng chính sách chiết khấu đóng phí gộp).
– Các hình thức xin phép nghỉ học hợp lệ: Thực hiện việc xin nghỉ học qua chức năng “Xin nghỉ” trên ứng dụng Little Lives hoặc gửi thư xin nghỉ học qua email cho Văn phòng nhà trường qua.
– Trong những trường hợp khẩn cấp, phụ huynh có thể liên lạc xin nghỉ cho con theo số hotline của Nhà trường.
– Số tiền ăn được quyết toán hoàn trả (nếu có) được cấn trừ vào kỳ thu phí tiếp theo đối với học sinh tiếp tục theo học tại trường hoặc được chuyển tới tài khoản của PHHS trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học đối với học sinh ra trường, hoặc trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày học sinh rút hồ sơ.
– Học sinh nghỉ học nửa ngày sẽ không được hoàn tiền ăn.
– Phí dịch vụ ăn uống có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

4. DỊCH VỤ XE BUS

5. ĐỒNG PHỤC

1. PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC KHỐI TIỂU HỌC

2. THỰC ĐƠN MẪU

3. DỊCH VỤ BÁN TRÚ

QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ BÁN TRÚ 
– Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả HS, dùng cho việc ăn uống hàng ngày của HS.
– Bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống. Phí này bao gồm các bữa tiệc hàng tháng và các lễ hội ẩm thực trong năm (nếu có)
– Mức phí dịch vụ bán trú là 330.000 VND/ tháng, được đóng cùng kỳ đóng học phí, áp dụng với các học sinh đăng ký ăn trưa, nghỉ trưa tại trường (không áp dụng chính sách chiết khấu đóng phí gộp).
– Tiền ăn là 4.950.000 VND/ học kỳ và 9.900.000 VND/ năm bao gồm 3 bữa với học sinh Tiểu học, 2 bữa với học sinh THCS, học sinh THPT không ăn tại trường.
– Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả HS, dùng cho việc phục vụ bán trú và ăn uống hàng ngày của HS. Nhà trường phục vụ bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống.
– Nhà trường quyết toán hoàn tiền ăn tương đương 45.000VND/ngày vào cuối năm học cho các ngày nghỉ lễ theo quy định và cho những ngày nghỉ của học sinh khi PHHS thực hiện việc xin nghỉ phép hợp lệ trước 12h00 của ngày học hôm trước theo quy định xin phép nghỉ học.
– Các hình thức xin phép nghỉ hợp lệ: Thực hiện việc xin phép nghỉ học qua chức năng “Xin nghỉ” trên ứng dụng LittleLives hoặc gửi thư xin nghỉ học qua email cho Văn phòng nhà trường qua email mapleleafbacgiang@mla.edu.vn.
– Số tiền được quyết toán hoàn phí (nếu có) được chuyển tới tài khoản của PHHS trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học đối với học sinh ra trường hoặc cấn trừ vào kỳ thu phí tiếp theo đối với học sinh tiếp tục theo học tại trường.
– Học sinh nghỉ học nửa ngày sẽ không được hoàn tiền ăn.
– Phí dịch vụ bán trú có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

4. DỊCH VỤ XE BUS

5. ĐỒNG PHỤC

biểu phí đồng phục liên cấp MLA

1. PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC KHỐI thcs

2. thực đơn mẫu

3. DỊCH VỤ BÁN TRÚ

QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ BÁN TRÚ 

– Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả HS, dùng cho việc ăn uống hàng ngày của HS.
– Bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống. Phí này bao gồm các bữa tiệc hàng tháng và các lễ hội ẩm thực trong năm (nếu có)
– Mức phí dịch vụ bán trú là 330.000 VND/ tháng, được đóng cùng kỳ đóng học phí, áp dụng với các học sinh đăng ký ăn trưa, nghỉ trưa tại trường (không áp dụng chính sách chiết khấu đóng phí gộp).
– Tiền ăn là 4.950.000 VND/ học kỳ và 9.900.000 VND/ năm bao gồm 3 bữa với học sinh Tiểu học, 2 bữa với học sinh THCS, học sinh THPT không ăn tại trường.
– Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả HS, dùng cho việc phục vụ bán trú và ăn uống hàng ngày của HS. Nhà trường phục vụ bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống.
– Nhà trường quyết toán hoàn tiền ăn tương đương 45.000VND/ngày vào cuối năm học cho các ngày nghỉ lễ theo quy định và cho những ngày nghỉ của học sinh khi PHHS thực hiện việc xin nghỉ phép hợp lệ trước 12h00 của ngày học hôm trước theo quy định xin phép nghỉ học.
– Các hình thức xin phép nghỉ hợp lệ: Thực hiện việc xin phép nghỉ học qua chức năng “Xin nghỉ” trên ứng dụng LittleLives hoặc gửi thư xin nghỉ học qua email cho Văn phòng nhà trường qua email mapleleafbacgiang@mla.edu.vn.
– Số tiền được quyết toán hoàn phí (nếu có) được chuyển tới tài khoản của PHHS trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học đối với học sinh ra trường hoặc cấn trừ vào kỳ thu phí tiếp theo đối với học sinh tiếp tục theo học tại trường.
– Học sinh nghỉ học nửa ngày sẽ không được hoàn tiền ăn.
– Phí dịch vụ bán trú có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

4. DỊCH VỤ XE BUS

5. ĐỒNG PHỤC

biểu phí đồng phục liên cấp MLA

1. PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC KHỐI THPT

2. thực đơn mẫu

3. DỊCH VỤ BÁN TRÚ

QUY ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ BÁN TRÚ
– Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả HS, dùng cho việc ăn uống hàng ngày của HS.
– Bao gồm bữa sáng, bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống. Phí này bao gồm các bữa tiệc hàng tháng và các lễ hội ẩm thực trong năm (nếu có)
– Mức phí dịch vụ bán trú là 330.000 VND/ tháng, được đóng cùng kỳ đóng học phí, áp dụng với các học sinh đăng ký ăn trưa, nghỉ trưa tại trường (không áp dụng chính sách chiết khấu đóng phí gộp).
– Tiền ăn là 4.950.000 VND/ học kỳ và 9.900.000 VND/ năm bao gồm 3 bữa với học sinh Tiểu học, 2 bữa với học sinh THCS, học sinh THPT không ăn tại trường.
– Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả HS, dùng cho việc phục vụ bán trú và ăn uống hàng ngày của HS. Nhà trường phục vụ bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống.
– Nhà trường quyết toán hoàn tiền ăn tương đương 45.000VND/ngày vào cuối năm học cho các ngày nghỉ lễ theo quy định và cho những ngày nghỉ của học sinh khi PHHS thực hiện việc xin nghỉ phép hợp lệ trước 12h00 của ngày học hôm trước theo quy định xin phép nghỉ học.
– Các hình thức xin phép nghỉ hợp lệ: Thực hiện việc xin phép nghỉ học qua chức năng “Xin nghỉ” trên ứng dụng LittleLives hoặc gửi thư xin nghỉ học qua email cho Văn phòng nhà trường qua email mapleleafbacgiang@mla.edu.vn.
– Số tiền được quyết toán hoàn phí (nếu có) được chuyển tới tài khoản của PHHS trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học đối với học sinh ra trường hoặc cấn trừ vào kỳ thu phí tiếp theo đối với học sinh tiếp tục theo học tại trường.
– Học sinh nghỉ học nửa ngày sẽ không được hoàn tiền ăn.
– Phí dịch vụ bán trú có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

4. DỊCH VỤ XE BUS

5. ĐỒNG PHỤC

biểu phí đồng phục liên cấp MLA