MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN 

Hướng tới Kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), thầy và trò trường Liên cấp Maple Leaf Academy đã dành thời gian tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa hình thành và vai trò của tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới khi dẫn dắt thành công cuộc cách mạng giành lại độc lập cho dân tộc.

Đây sẽ là bài học ngắn gọn nhưng xúc tích, là tiền đề xây dựng tư tưởng chính trị cho tập thể học sinh Lá Phong Xanh.

Cũng trong buổi sinh hoạt này, những cá nhân và tập thể học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong học kỳ một cũng đã được vinh danh và trao thưởng. Đây là sự ghi nhận và động viên to lớn tới các em học sinh Lá Phong Xanh nhằm tổng kết năm Quý Mão và khích lệ các con cố gắng hơn trong năm mới Giáp Thìn sắp đến.

MAPLE LEAF ACADEMY luôn đồng hành cùng các em học sinh trong hành trình trở thành công dân toàn cầu.