NĂNG LƯỢNG TỪ THIÊN NHIÊN – NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Giờ Vật Lý của các học sinh lớp 6A trường Liên cấp Maple Leaf Academy hôm nay, các con được làm quen với định luật bảo toàn năng lượng.
Thông qua hoạt động nhóm chế tạo mô hình nhà sử dụng năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời để thắp sáng, các kỹ sư nhí #MiLee vô cùng thích thú khi khám phá và hiểu về sự chuyển hóa năng lượng, rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
                                   (Cùng nhau nghiên cứu lắp ráp mô hình nhà sử dụng năng lượng từ thiên nhiên)
                                  
(Những gương mặt chăm chú)
(Đôi khi cần đến sự hỗ trợ của cô giáo)
(Thử nghiệm thắp sáng mô hình)