TÔI LÀ CÔNG DÂN MLA ƯU TÚ

Dự án MLA Smart Citzen không chỉ được triển khai tới các anh chị lớn, mà các em nhỏ tiểu học của trường Liên cấp Maple Leaf Academy cũng được làm quen và tham gia dự án này.
   
Buổi học đầu tiên, các con luôn được thầy cô hướng dẫn xác định vị trí và vai trò của bản thân trong gia đình, trong nhà trường, trong xã hội; biết xác định rõ mục tiêu cũng như trách nhiệm của bản thân với bất cứ hành động nào.
                                                                                           
Chắc chắn, đây sẽ là tiền đề để các con học tập và phát triển, trở thành những công dân MLA ưu tú thấm nhuần văn hóa Việt.